Елеонора
&
Евгени
19 май 2012 г.

17:00 часа

Подписване на граждански брак

Обреден дом „Триадица“ гр.София бул. „Витоша“ №15


18:00 часа

Слкючване на църковен брак

Църква „Св. Георги“ гр. София бул. „Патриарх Евтимий“ №90

 
© Copyright 2017 Two Wed All rights reserved.