Tayo ay bahagi ng isang mundong digital at ang proseso ng pagpaplano ng isang kasal ay nagbago dahil dito.  Walang katapusan ang mga posibilidad pagdating sa paglalarawan sa isip o diwa ng kung ano ang iyong ninanais sa iyong kasal, mula sa paggamit ng Google, pagbabasa ng mga blogs tungkol sa mga kasal, at pati na ang paglikha ng iyong sariling pinboard ng mga ideya sa Pinterest. Katulad ng pagpapadala ng impormasyon sa mga panauhin ukol sa iyong kasal; marami ang gumagamit ng mga pamamaraan na digital at paggamit ng Internet upang maipakita ang kanilang pagkamalikhain sa pamamagitan ng mga wedding websites at ibang mga digital na hakbang para maisaayos ang kanilang pagpaplano sa nalalapit na kasal.

May iilang mga website ang maaaring makapagbigay sa iyo ng kakayahan na lumikha ng iyong sariling wedding website o di kaya nama’y makakapagkaloob sa iyo ng pagkakataon na bumuo ng sarili mo, kung ito’y iyong kakayanin. Mayroon ding mga website na kung saan maari kang bumuo ng mga imbitasyon na pwede mong ipadala online. Noong ako’y ikakasal pa lamang, bumuo ako ng wedding website na may kasamang “web-link” sa aming “Save-the-Date” na postkards na maaaring i-akses ng aming mga bisita bago pa maipadala ang mga imbitasyon. Ang aking paraan para masubaybayan ang tugon ng aming mga bisita ay sa pamamagitan ng paggamit  ng isang Excel spreadsheet na kung saan ay aming inipon ang mga tugon mula sa email, pagtawag at kanilang mga sagot mula sa mga liham.  Nang aking matagpuan ang Two Wed at nalaman kung gaano ka-simple and kanilang proseso ay mas gugustuhin kong gamitin ang kanilang website sa ngayon, na kalakip ang mga instrumentong makakatulong sa pagsasaayos at mga templates.

 

 

Ang Two Wed ay isang Canadian na uri na pinagiisa ang pinkabagong inobasyon sa web at ang kontemporaryong pagpaplano ng kasal.  Sa tulong ng Two Wed, ang mga ikakasal ay maaaring gamitin ang kanilang serbisyo upang makapagpadala ng mga imbitasyon sa pamamagitan ng email, pagbuo ng kanilang sariling wedding website na mayroong mga larawan, at maibahagi sa kanilang mga kaibigan sa Facebook. At ang isa sa kanilang espesyal na katangian ay kung ang ikakasal ay gumagamit ng ibang wika, maaari silang makapagpadala ng imbitasyon sa mga kamag-anak, kaibigan at mga panauhin gamit ang iba’t-ibang wika, kaya lahat ay masaya at hindi nalilito!

 

Ang Two Wed ay may mga natatanging templates na makatutulong sayo na lumikha ng isang wedding website na makapagsasaad ng inyong pagmamahalan at makapagpapakita ng inyong kwento ng pag-ibig at paglalakbay tungo sa inyong kasal, na lalo pang paiigtingin ang kagalakan sa inyong nalalapit na pag-iisang dibdib!      

 

 

Kasama ang Facebook at Twitter, ang iyong Two Wed website ay konektado sa iyong mundo. Ang iyong mga kaibigan ay makakasunod sa iyong mga posts sa kanilang News Feeds, at ika’y makakatugon mula sa iyong Two Wed wedding website o di kaya’y mula sa iyong naka-konektang profile sa iba’t-ibang social media.

 

Ang Two Wed ay may mga imbitasyon online, mga RSVP at “online guest reply tracking” kung saan masusubaybayan ang mga tugon ng mga panauhin. Ang mga imbitasyon na maaaring ipadala online ay makakapagpadali ng iyong pagpaplano sapagka’t ito ay mayroong katangian na “real time tracking” na ang ibig sabihin ay agarang mamo-monitor ang mga tugon ng inyong mga panauhin.

 

 

 

Sa pagtaas ng bilang ng mga kasal na idinaraos sa abot-kayang halaga, ang Two Wed ay inihahandog ang kanilang panghabang-buhay na serbisyo sa halagang  $ 29.95. Kung gusting mo itong suriin bago magpa-rehistro, maaari kang mag-sign up para sa libreng pagsubok nito para sa 30 araw DITO